Adutiškio Švč. M. Marijos Škaplierinės parapija
nuo 1608 m.

SKELBIMAI 

 Mūsų parapijoje Lietuvos vyriausybės paskelbto karantino metu nevyks viešosios pamaldos ir kiti sielovadiniai užsiėmimai. Nepaisant šios situacijos ir toliau bus meldžiamasi jūsų iš anksto užprašytomis intencijomis.

Intencijas maldai galite ir toliau užprašyti skambinant parapijos telefonu 862909954, arba rašant parapijos elektroniniu paštu adutiskioparapija@gmail.com

Jūsų intencijomis klebonas melsis kasdieną, aukodamas privačias šv. Mišias. Taip pat šiais būdais galite pasikviesti kleboną aplankyti ligonių, susitarti dėl išpažinties ar Komunijos priėmimo.

Kitu metu šv. Mišios bus aukojamos tik esant laidotuvėms ir dalyvaujant tik artimiausiems šeimos nariams. Visiems rimties, vilties ir susikaupimo išgyvenant tokią neįprastą Gavėnią!

  Bažnyčios tvarkymo grafikas 2020 -2021

 

Nuoširdžiai dėkojame, kurie finansiškai prisidedate prie mūsų parapijos išlaikymo. Tai mums didelė paskata. Paremti parapiją galite ir pervesdami auką į parapijos sąskaitą Swedbank LT227300010130057551. Dievas yra dosnus atlyginti kiekvienam pagal jo darbus. Už geradarius meldžiamės sekmadieniais 12 val. Šv. Mišiose.