Adutiškio Švč. M. Marijos Škaplierinės parapija
nuo 1608 m.

SKELBIMAI 

SAUSIO MĖNESĮ: 

*  Šį mėnesį bažnyčios švara rūpinasi Svirkos. Nuoširdžiai jiems dėkojame!

 VASARIO MĖNESĮ: 

Vasario mėnesį bažnyčios švara rūpinasi Girdėnų k., Kackonių k., Žvyrių k Nuoširdžiai jiems dėkojame!
*Vasario 9 d. po 12 val. Šv. Mišių renkasi Parapijos Pastoracinė Taryba (PPT)
*  Vasario 16 d. 12 val. Mišiose meldžiamės už Tėvynę Lietuvą.
 Vasario 23 d. po 12 val.  Šv. Mišių renkasi Parapijos Ekonominė Taryba (PET)
Vasario 26 d. 12 val. Šv. Mišios. Pelenų Trečiadienis. Gavėnios pradžia. Pasninkas.
Vasario 28 d. ir kitais gavėnios penktadieniais po Šv. Mišių einamas  kryžiaus kelias.

 

Bažnyčios tvarkymo grafikas 2020 -2021

 

Nuoširdžiai dėkojame, kurie finansiškai prisidedate prie mūsų parapijos išlaikymo. Tai mums didelė paskata. Paremti parapiją galite ir pervesdami auką į parapijos sąskaitą Swedbank LT227300010130057551. Dievas yra dosnus atlyginti kiekvienam pagal jo darbus. Už geradarius meldžiamės sekmadieniais 12 val. Šv. Mišiose.