Adutiškio Švč. M. Marijos Škaplierinės parapija
nuo 1608 m.

SKELBIMAI Gegužės mėnesį Bažnyčia skiria Švč. Mergelei Marijai ir kviečia pagerbti Dievo Sūnaus Motiną gegužinėmis pamaldomis – melstis bažnyčioje ir namuose kalbant Švč. M. Marijos litaniją, M. Marijai skirtas maldas, giedant giesmes.  

Gegužinės pamaldos Adutiškio Švč. M. Marijos Škaplierinės bažnyčioje vyks kasdien, pusvalandį prieš Šv. Mišias. Pirmadieniais – lenkų kalba.