Adutiškio Švč. M. Marijos Škaplierinės parapija
nuo 1608 m.


Šv. Mišios:

Pirmadieniais - nėra

Antradieniais - penktadieniais - 8.30 val. 

 Šeštadieniais  - 10 val.

             Kiekvieno mėnesio pirmąjį penktadienį   Šv. Mišios aukojamos aukotojų intencijomis už mirusiuosius.

          Kiekvieno mėnesio pirmąjį šeštadienį Šv. Mišios aukojamos už aukotojų gyvuosius.

Sekmadieniais -  11 val