SKELBIMAI


Grįžti į peržiūrą

2024-01-28

Vasario 2 d. Bažnyčia švenčia Kristaus paaukojimo šventę (Grabnyčias).

Pagal tradiciją šią dieną yra laiminamos žvakės. Laimindamas žvakes, kunigas meldžia Dievą: „Tegul visi, kurie šiandien bažnyčioje gėrisi žvakių spindesiu, laimingai pasieks tavo garbės šviesą danguje“.
Grabnyčios arba Kristaus paaukojimo šventė – tai katalikų ir ortodoksų šventė. Katalikų Bažnyčioje ji švenčiama vasario 2 dieną, o ortodoksai ją įprastai mini net 9 dienas – nuo vasario 1 iki 9 dienos arba iki didžiojo pasninko pradžios. Grabnyčios primena Jėzaus paaukojimą šventykloje pagal Mozės įstatymą. Jis buvo pašvęstas Dievui praėjus aštuonioms dienoms po gimimo, o 40-tą dieną atneštas į šventyklą, kur buvo duota atpirkimo auka.
Tikinti ir džiūgaujanti tauta pasitinka Išganytoją – ,,šviesą pagonims apšviesti ir Izraelio tautos garbę“.
Jau daugiau nei du dešimtmečius kasmet vasario 2-ąją švenčiama ir Dievui pašvęstojo gyvenimo diena, meldžiamasi už vyrus ir moteris, davusius klusnumo, neturto ir skaistumo įžadus, pasirinkusius įvairias kontempliatyvaus ir apaštališkojo gyvenimo formas.
Šv. Mišios mūsų bažnyčioje – 11.00 val.

 Grabnycios 2024.jpg


Grįžti į peržiūrą