SKELBIMAI


Grįžti į peržiūrą

2024-02-06

Vasario 11-oji - VI eilinis sekmadienis, Pasaulinė ligonių diena

Vasario 11-ąją visas krikščioniškasis pasaulis mini PASAULINĘ LIGONIŲ DIENĄ.
Ją 1992 metais paskelbė Popiežius Jonas Paulius II ir paragino melstis už sergančiuosius bei aplankyti ligonius. Šiam minėjimui jis parinko Lurdo Švč. M. Marijos liturginio minėjimo dieną, atkreipdamas dėmesį į viltį, kurią Marijos užtarimas teikia ligos ir kančios atveju. Apie Pasaulinės ligonių dienos steigimą Jonas Paulius II pranešė 1992 m. gegužės 13 d. laiške, adresuotame tuometiniam Popiežiškosios sveikatos apsaugos sielovados tarybos pirmininkui kardinolui Fiorenzo Angelini, nurodydamas kasmet ją minėti vasario 11 d.. Rašydamas apie savo iniciatyvą, popiežius pabrėžė, kad Pasaulinės ligonių dienos tikslas – skatinti visos Bažnyčios įsipareigojimą kuo geriau rūpintis ligoniais. Pirmą kartą Pasaulinė ligonių diena buvo paminėta 1993 m. vasario 11 d. Popiežiaus žinia šių metų Pasaulinei ligonių dienai - „NEGERA ŽMOGUI BŪTI VIENAM. GYDYTI LIGONĮ GYDANT SANTYKIUS". Apie tai daugiau skaitykite: https://www.vaticannews.va/lt/popiezius/news/2024-01/popieziaus-zinia-pasaulines-ligoniu-dienos-proga.html
Šią dieną bažnyčiose įprasta teikti Ligonių Sakramentą.
Ligonių patepimo sakramentas – tai ženklas, per kurį Bažnyčia prašo Viešpaties, kad Jis sustiprintų sunkiai sergančio ligonio kūną ir dvasią, augintų ne tik ligonio, bet ir jo artimųjų bei slaugytojų pasitikėjimą Dievo valia, pašventintų kančią, grąžintų sveikatą.
Ligonių patepimo sakramento simboliai:
Malda ligonis pavedamas kenčiančiam ir visas ligas nugalėjusiam Dievui.
Rankų uždėjimas – tai Šventosios Dvasios galios perdavimo, pastiprinimo ženklas.
Patepimas Ligonių aliejumi – sustiprina Krikštu pateptą krikščionį kovoje su liga, skausmu, išbandymais, primena išrinkimą, paskyrimą būti Dievo karalystės dalyviu.
Kaip ir visi sakramentai, Ligonių Sakramentas yra liturginė ir bendruomeninė apeiga, atliekama šeimoje, ligoninėje ar bažnyčioje, teikiant šį sakramentą vienam ligoniui ar visai jų grupei. Esminė šio sakramento apeiga yra ligonio kaktos ir rankų (pagal Romos apeigas) patepimas, palydimas sakramentą teikiančio kunigo maldos, kurioje prašoma ypatingos šio sakramento malonės.
Dieve, šiandien, minėdami Pasaulinę ligonių dieną, tave meldžiame: stiprink ligonius, kad jie savo kentėjimus aukotų kenčiančiam Kristui; tegu mūsų maldos išprašo jiems kantrybės ir sveikatos, o gydytojams bei slaugytojams – atsidėjimo ir meilės.

Po 11.00 val. šv. Mišių bus teikiamas Ligonių Sakramentas.

 Pasauline ligoniu diena 2024 02 11.jpg


Grįžti į peržiūrą